Jamoalar

Brigada 1 - uslubchi Usmonov Q.K., maktab 105.


Brigada 2


10.       :  ..             248 


11.      :  ..              144  


16.       :  ҳ ..       


 2.      :  Қ ..                154


21.       :  ..                   225


22.      :  Қ ..                   


23.       :  ..                    258 


24.        :  ..               308 


26.      :  ..         11


27.       :  Ғ..          138


28.     :  ..       


29.      :  ..         328


 3.         :  ..          10


30.       :  ..        187


31.        :  ..     35


33.      :  ..           42


35.       :  ..               128


37.      :  ҳ ..            184


39.      :  ..          


  4.         :  ..                287 


  42.       :  ..              19


  43.       :  ..             105


  44.       :  ..                 156


 45.       :  ..            


 46.       :  Ҳ ..              


  47.       :  ..                   148


  48.        :  ..              132


  49.        :  ..              275


  5.         :  ..                


 50.      :  ..                   18     


  51.      :  қ ..               148               


  52.      :  Ғ ..                  223 


  53.      :  ..                    153                              


  54.      :  ..           42                               


 55.       :  ..                 203   


 56.       :  қ ..             282         


 58.      ..                 231


 59.       .       .     112 


  6.        :  Ғ ..                   222 


 60.     :  ..           231


         : ..               274


  8       :  ..                    210


  9.      :  Ң ..                                       


 1.      :  Қ..                 105  


12.       :  ..               156


13.       :  ҳ ..             272 


14.       :  ..              257


15.         :  қ ..              118 


17.        :  ..            112


18.       :  қ ..               229


19.        :  Ҳ ..             248 


20.        :  Ң ..                  138


25.        :  ..              


32.      :  - ..            71


34.      :  ..          49


36.        :   ..              86


38.       :  ..         242


40.    :  ..         223


41.      :  ..            149


57        ..                58